четвртак, 23. август 2012.

TRANSFER I KONTRATRANSFER
Evo jednog "geštalt uvoda" za ovaj blog.
Čega sam svesna u ovom trenutku?
Svesna sam svoje želje da pojasnim neke stvari o psihoterapiji ljudima koji ovo čitaju. Istovremeno sam svesna i umora. Kako umaram samu sebe? Tako što započinjem da radim više stvari istovremeno. A kada radim više stvari istovremeno, osećam se sposobno. Šta postižem time što pravim osećanje da sam sposobna? Izbegavam osećanje nedovoljne vrednosti.
Ovog osećanja nisam bila dovoljno svesna.
Nedostatak svesnosti o nekim svojim osećanjima je otežavajuća okolnost za psihoterapeuta. On onda tokom psihoterapije, ukoliko ih nije svestan, može težiti ka tome da preuzima na sebe i ono što nije do njega, nego do klijenta. Tako nije od pomoći klijentu u njegovom osvešćivanju vlastitih osećanja, a na neki način i koristi psihoterapijsku situaciju za svoje potrebe.

Ko dolazi na psihoterapiju?
Na psihoterapiju dolazi neko ko se nalazi u nekoj vrsti egzistencijalne krize. Povod za dolazak može biti neki konkretan problem, ali u njegovoj osnovi je svojevrsno otuđenje ličnosti od sebe same, od svojih potreba. Problem se i javlja zato sto osoba počinje da radi nešto i da teži nečemu, a da zato nema podršku u sebi samoj, nema autentičnu želju.Ona se je otuđila od svojih potreba u nekom trenutku razvoja, obično u detinjstvu, izbegavajući sukobe sa roditeljima da bi sačuvala njihovu ljubav. Sukob biva izbegnut, ali se gubi mogućnost da sa nađu neka nova rešenja i promene koje vode razvoju ličnosti. Osoba ne teži ostvarivanju sebe, već slike koju ima o sebi, a koju je oformila pod uticajem "treba" i "mora" poteklih od roditelja. Otuđena je i odbacena autentična ličnost sa autentičnim potrebama. Između autentičnog i neautentičnog  Ja se  prostire  praznina koju Perls (osnivač geštalt psihoterapije) naziva neplodnom prazninom, "rupom". Ova "rupa" se doživljava kao konfuzija ili izgubljenost. Da ne bi slučajno upala u ovu prazninu koje se užasava, osoba troši energiju koja je preostala (značajan deo je potrošen na kreiranje lažne slike o sebi). Ako se u nekom trenutku jako uplaši ili umori od ovoga, osoba dolazi na terapiju i postaje klijent.
Kod koga dolazi klijent?
Klijent koji se reši da pomogne sebi kroz proces psihoterapije, dolazi kod psihoterapeuta. Ako je u pitanju geštalt terapeut, on će sa klijentom težiti da uspostavi Ja-Ti odnos putem dijaloga kao osnovnog postupka. Njegova suština je uzajamno poštovanje i prihvatanje ličnosti onog drugog.  Uspostavljanje tog odnosa (egzistancijalni dijalog) je veoma značajan za odnose uopšte, a terapijske naročito, i taj kvalitet daje geštaltu tzv. horizontalnost - terapeut se postavlja prema klijentu sa ravnopravne pozicije, ne kao neki sveznajući i svemogući autoritet. I on je obično ljudsko biće, sa svojim problemima i nedostacima.Ima određena znanja i iskustva koja mu pomažu da prepozna klijentovu egzistencijalnu krizu (na njemu je veća odgovornost za tok terapije). Terapeut prilazi neponovljivosti klijentove ličnosti svestan toga da je njegova ravnoteža narušena, ali da ipak funkcionise toliko da neravnoteža u njemu dovodi do potrebe za ispravljanjem, da je on to već pokušao i da je verovatno delimično uspeo u tome, ali mu je to nedovoljno i potrebna mu je pomoć.
Geštalt terapeut ima za cilj da pomogne klijentu da uspostavi narušenu ravnotežu i da postane svestan svojih izvornih potreba i želja, što će mu omogućiti samoaktualizaciju i razvoj. On ovo čini primenjujući i određene tehnike koje su zasnovane na orijentaciji geštalt terapije na Ovde i Sada. Jedino u sadašnjem trenutku možemo činiti bilo šta, zato se u terapiji koristi eksperiment kao način da se u sadašnjost dovedu "nezvršeni poslovi" iz prošlosti i završe.
Šta ovo može da omete?
U sadašnji trenutak i terapeut i klijent unose stvari iz svoje prošlosti. Kada se osećanja ili načini ponašanja klijenta ili terapeuta koji pripadaju prošlosti prenose i nastavljaju u psihoterapijskoj situaciji, govori se o transferu (ono što čini i oseća klijent) i kontratransferu (ono što čini i oseća terapeut). Nedovršene situacije iz prošlosti imaju tendenciju da se dovrše u sadašnjem odnosu sa terapeutom. Ovo je praćeno novim stavovima i novim razumevanjem i vodi ka potpunijoj integrisanosti jer je odnos u kome se odvija manje "toksičan" od prvobitnog. U geštalt terapiji se više istražuje kako transfer utiče na stvaran život klijenta, a manje njegovo poreklo. Što se tiče terapeuta, veoma je važno da on opaža i prorađuje sopstveni kontratransfer. Da bi mogao da se postavi prema klijentu onakvom kakav on i jeste, a ne da projektuje svoje sadržaje na njega, potrebno je da bude svestan sebe i da kao takav neutralno odražava klijentovu svesnost, bez nametanja sopstvenih stanovišta i predrasuda. Ukoliko ima teškoća u ovome, potrebno je da kroz proces supervizije radi na svojim „nedovršenim poslovima“ koji mu otežavaju rad sa klijentom.

Pojasniću ovo na jednom slučaju iz prakse.

Na psihoterapiju dolazi stariji bračni par. Muž je ubeđen da je ženi potrebna pomoć jer je patološki ljubomorna, a žena misli da je njena ljubomora opravdana. Neko vreme sam pokušavala da razaznam o čemu se zapravo radi, ali nisam uspevala, vec sam postajala sve umornija. Nalazila sam objašnjenja i argumente i za jednu i za drugu stranu. U jednom trenutku sam postala svesna toga da osećam ljutnju koja nije bila adekvatna za tu situaciju, bila je dosta intenzivna. Onda sam otišla na superviziju kod koleginice. Ja sam bila u ulozi klijenta. Tokom rada na ovome, koleginica me je u jednom trenutku upitala na koga sam zapravo ljuta i da li me ova situacija podseća na neku raniju. U glavi mi se stvorila slika mojih roditelja kako se svađaju, mene koja pokušavam nekako da ih pomirim, preduzimam mnoge stvari, ali uzalud, jer sam samo dete. Postala sam tada svesna svoje ljutnje na roditelje. Ovo osećanje koga nisam bila svesna otežavalo mi je rad sa mojim klijentima.


Postavljanje pitanja je nekada važnije od davanja odgovora.


Dobro postavljeno pitanje traži da neko vreme „budemo sa njime“ i da ne odgovaramo odmah na njega. Ovo vodi povećanju svesnosti o onome što jeste. Kroz davanje odgovora možemo postati svesniji toga šta bismo želeli da bude.
Ova pitanja postavljaju sebi  i klijent i psihoterapeut, što doprinosi boljem postavljanju granica i razdvajanju onoga šta svako od njih misli, oseća, želi za sebe.


DanijelaPhoto by Nemanja Stojanović

Нема коментара:

Постави коментар